Manege & Pensionstal Pothoven

Paardrijden voor Iedereen!

Voorwaarden Kwartaalabonnement


Wanneer u minimaal eens per week een les volgt, is het voordeliger om een kwartaalkaart aan te schaffen, u krijgt dan een aantal lessen per kwartaal gratis. Hieronder vindt u de voorwaarden van dit abonnement.

 •  De abonnementen omvatten 3 maanden en zijn onderverdeeld in de volgende kwartalen:

1e kwartaal van 1 februari tot 30 april

2e kwartaal van 1 mei tot 31 juli

3e kwartaal van 1 augustus tot 31 oktober

4e kwartaal van 1 november tot 31 januari

 • Het kwartaalabonnement is strikt persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan andere personen.
 • Met een kwartaalabonnement bent u verzekerd van een vaste plek voor 1x in de week.
 • Rijden op basis van losse lessen geeft u geen vaste plek in de lessen. Kwartaalkaarthouders hebben recht op een vaste plek in de les.
 • Het kwartaalabonnement is uitsluitend geldig binnen 1 kwartaal.
 • Wij verzoeken u zich tijdig af te melden indien u verhinderd bent. Dit is in het belang van onze paarden omdat we bij tijdige afmelding onze paarden evenwichtig kunnen inzetten op de lesuren. U kunt telefonisch afmelden, via de Ruiter APP of bij de instructie. Per email afmelden is NIET mogelijk. Geeft u duidelijk door: naam van de ruiter, datum en tijdstip van de les.
 • Indien u gebruik maakt van losse lessen dient u deze 48 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afmelding worden deze lessen doorberekend.
 • Losse lessen dienen vooraf betaald te worden. Indien men deze les niet betaald, dan wordt er een factuur gestuurd. Wij brengen dan € 2,50 administratiekosten in rekening. Vraag bij iedere contante betaling om een betalingsbewijs.
 • Het juniortarief geldt vanaf 6 jaar (shetlander lessen) tot 16 jaar, daarna geldt een seniortarief.
 • Bij automatische incasso wordt het abonnementsbedrag de 1e werkdag van de 1e maand van het kwartaal van uw rekening afgeschreven. Indien u zelf per bank of contant wilt betalen dan komen er per kwartaal € 5,- administratiekosten bij.
 • Wanneer een automatische incasso niet uitgevoerd kan worden en worden deze niet opnieuw betaald vóór de 15e van die maand, dan krijgt u een factuur met €10,- extra administratiekosten.
 • Opzeggen van het kwartaalabonnement dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal. Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand
 • Indien u geen gebruik maakt van een volledig abonnement vervalt het kwartaalvoordeel en wordt het losse les tarief berekend voor de lessen vanaf het begin van dat kwartaal.
 • Zomersluiting

De manege is tijdens de Bouwvak Regio Midden gesloten voor lesklanten. In deze 3 weken wordt er geen les gegeven. De 3 betreffende lessen komen te vervallen. In de tarieven zijn deze vervallen lessen al meegenomen. Zie uitleg hieronder.

 • Uitleg 47 lessen regeling

Een kalenderjaar bestaat uit 52 of 53 weken. Op manege Pothoven betaalt u voor 47 lessen. De overige 5 of 6 (niet betaalde) lessen komen te vervallen. Deze lessen zijn gereserveerd voor officiële feestdagen en voor de 3 weken zomersluiting. De lessen komen te vervallen en kunnen niet worden ingehaald.

 • Officiële feestdagen

Nieuwjaarsdag
Goede vrijdag
Pasen (eerste en tweede paasdag)
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag)
Kerstmis (eerste en tweede kerstdag)E-mailen
Bellen
Info