Manege & Pensionstal Pothoven

Paardrijden voor iedereen!

Huisregels Manege Pothoven

Gebruik accommodatie

Onbevoegden is het niet toegestaan onderstaande ruimten te betreden:

  • stallen
  • zadelkamer
  • opslagruimten voor hooi, stro en krachtvoer

Op het manegebedrijf is roken verboden tenzij anders aangegeven.

Honden moeten altijd aangelijnd zijn en mogen niet in het stallencomplex.

Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet mengen in de les.

Uit veiligheidsoverwegingen verzoeken wij u zicht te houden op uw kinderen.

Poets- en spuitplaats moeten na gebruik schoon worden achtergelaten.

Het betreden van de accommodatie is geheel op eigen risico.

Bijzondere bepalingen

Auto’s, fietsen en bromfietsen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd.

Bij calamiteiten dient men de aanwijzingen op te volgen van de bedrijfshulpverlener of diens vervanger.

Bij calamiteiten (zoals brand) moet iedereen naar de straatzijde van de manege gaan en daar wachten op verdere instructie.

Manege Pothoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen, goederen of dieren op de manege of bijbehorend grondgebied.

RIJREGLEMENTEN

Paardrijlessen vormen de basis van het omgaan met een paard. Tijdens de lessen wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan de rijkunstige ontwikkeling van de ruiter, maar ook aan het omgaan met en het gedrag van een paard.

Om dit alles op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden, maakt manege Pothoven uitsluitend gebruik van gekwalificeerde instructie.

Basisregels


Het dragen van een cap voorzien van CE-markering en het EN 1384-teken is verplicht tijdens het rijden:
- in de rijbanen
- op het buitenterrein
- van buitenritten op manegepaarden of -pony’s.


Het dragen van rijlaarzen met een gladde doorlopende zool en een hak is eveneens verplicht op de boven benoemde plekken.


Bij het rijden moeten de voeten in de stijgbeugels zitten, tenzij de instructeur anders vraagt.

Grote of uitstekende sieraden moeten tijdens het rijden worden verwijderd, dit geldt ook voor losse kledingstukken.

Het bit moet na het rijden grondig worden schoongemaakt, daarna kan het totale harnachement op de daarvoor bestemde plek netjes worden teruggehangen.

Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is verboden.

Het is niet toegestaan op paard of pony te roken, te telefoneren of een hoofdtelefoon te dragen.

Ruiters wordt verzocht correct gekleed paard te rijden. Mouwloze hemdjes zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.

 

E-mailen
Bellen
Info